EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Spotkanie z ojcem Anselmem Grünem OSB

5 października, sobota, Olsztyn, godz. 18.3o
Zapraszamy na spotkanie pt. „Jak nie zmarnować swego życia” z ojcem Anselmem Grünem OSB, które odbędzie się w Olsztynie w dniu 5 października 2019 roku o g. 18.30 w kościele akademickim św. Franciszka, ul. Dybowskiego 2 (Kortowo). Niemiecki Benedyktyn jest znanym w Europie oraz na innych kontynentach pisarzem religijnym oraz przewodnikiem duchowym, należy do opactwa w Münsterschwarzach w Bawarii, przeszedł wszechstronne wykształcenie z filozofii, teologii, psychiatrii, psychologii. Jest autorem licznych publikacji z zakresu teologii, duchowości, psychologii oraz teorii wychowania. Liczba jego książek przekracza 300 tytułów o łącznym nakładzie 19 mln egzemplarzy, przetłumaczonych na 35 języków.

335

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete