EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Nasze Misje Zagraniczne

mapa prowincji

Referat Misji Zagranicznych

Celem Referatu jest tworzenie zaplecza duchowego i finansowego dla Księży Misjonarzy Saletynów pracujących na misjach zagranicznych. Dzięki temu możliwa jest pomoc dla kapłanów pełniących posługę duszpasterską i charytatywną na Białorusi, Ukrainie, jak również na Madagaskarze. Pomoc kierowana jest również dla saletynów pracujących w Anglii, Belgii, Niemczech, Czechach i Słowacji.

Zgromadzone środki finansowe przeznacza się na odbudowę zniszczonych kościołów, ułatwienie dojazdu do sąsiednich parafii. Organizowana jest pomoc medyczna dla miejscowej ludności, a także na wsparcie dla samych misjonarzy. Dzięki środkom Referatu Misji Zagranicznych misjonarze mogą przyjeżdżać do Polski, aby poprawić stan zdrowia poprzez podejmując leczenie szpitalne lub sanatoryjne.

140

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete