EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Sceny przedstawione w oknach naszej świątyni mają pokazać, że słowa Maryi wypowiedziane do dzieci Maksymina i Melanii 19 września 1846 roku mają związek z Pismem św. Projektant p. Maciej Kauczyński w górnej części witraża umieścił sceny z Pisma św. a na dole Zjawienie w La Salette.

Pan Jezus cierpiący na krzyżu (Maryja na La Salette miała na piersiach krzyż na którym cierpiał Pan Jezus)

(Dolna część witraża)

Od jak dawna już cierpię za was! (Słowa Maryi w La Salette)

Od roku zbieramy środki na realizację tego projektu. Obecnie zebraliśmy pieniądze pozwalające na sfinansowanie pierwszego z czterech okien (potrójnych). Zbieramy ofiary na kolejne drugie okno. Po kliknięciu na poszczególne elementy witraża można zobaczyć, ile nam jeszcze brakuje do zakończenia tej inwestycji.

Witraż I

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete