EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Historia parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie

POCZĄTEK

   Ksiądz Biskup Warmiński Edmund Piszcz, dekretem z dnia 27 czerwca 1990 roku, a obowiązującym od 01 lipca 1990 roku, powołuje do istnienia Rzymskokatolicką Parafię pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie i powierza ją na stałe Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

  Pierwszy proboszcz ks. Bronisław Fura MS wraz ze współpracownikami ks. Antonim Mastejem MS i ks. Zbigniewem Walem MS podejmują starania o uzyskanie lokalizacji inwestycyjnej - kościoła i domu parafialnego.

  Po decyzji Urzędu Miasta w Mrągowie wskazującej lokalizację na Osiedlu "Metalowiec" w Mrągowie rozpoczyna się dzieło budowy parafii zarówno pod względem duchowym jak i materialnym.

 

 PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA POLOWA

    Błyskawicznie rozchodzi się wieść wśród mieszkańców o łasce, jaka ich spotkała oraz o tym, że już 1.07.1990r. zostanie odprawiona pierwsza Msza św. na tym miejscu. Wielu mieszkańców z zapałem serca wraz z proboszczem wzięło się do pracy. Wykonano krzyż drewniany, zbudowano ołtarz-zaczątek drewnianej kaplicy.

 

 Pierwszą Mszę świętą poprzedziła procesja z krzyżem od ul. Słonecznej na wzgórze parafialne.

Mszę św. celebrował  ks. Proboszcz Bronisław Fura MS wraz z ks. Dziekanem Wiesławem Świdzińskim z parafii p. w. św Wojciecha w Mrągowie oraz przybyli na tą uroczystość księża ze Zgromadzenia Misjonarzy  Saletynów.

  W czasie tej uroczystej Mszy św. postawiono krzyż oraz  poświęcono plac pod przyszły kościół.

 

DALSZE LOSY

    Pierwsi duszpasterze zamieszkali na stancji na terenie nowej parafii przy ul. Księżycowej, a później przy ul. Krzywej u Państwa Tercjaków, gdzie jednocześnie znajdowała się kancelaria parafialna. Przez trzy lata przyszło im żyć i pracować w iście pionierskich warunkach. Mija lato, nadchodzi jesień. Pogoda coraz częściej płata figle. Nie ustają, więc prace przy zabudowywaniu naszego polowego kościółka. Parafianie z ogromnym oddaniem ustawiają drewniane słupy, obciągając całość prowizorycznego szkieletu plandekami; wykonują ławki. Nasza kapliczka staje się przytulniejsza, a dzięki ofiarnej i oddanej posłudze Misjonarzy Matki Bożej Saletyńskiej przychodzą coraz to większe rzesze ludzi. W czasie Eucharystii jest potrzebna służba liturgiczna, dlatego też ks. Proboszcz zachęca młodzież i dzieci do brania udziału w tej służbie. W krótkim czasie zawiązuje się pierwsza grupa liturgiczna ministrantów, jak i inne grupy wspólnotowe.

 

POCZĄTEK BUDOWY

  W sierpniu 1990 roku podczas Mszy św. odbył się chrzest pierwszej trójki dzieci naszej parafii. Rodzi się także myśl, aby rozpocząć budowę kaplicy i domu zakonnego parafialnego. Rusza budowa, a pogarszająca się pogoda mobilizowała do szybkich postępów robót. Mieszkańcy pomagają przy pracach budowlanych a także wspierają to Boże dzieło modlitwą. Parafianie wierzą i mają nadzieję, że pierwsza Pasterka będzie odprawiona w nowej kaplicy. Nadszedł dzień wigilii Bożego Narodzenia. Rankiem przeniesiono ołtarz do nowej kaplicy, przystrojono ją i zrobiono szopkę Bożonarodzeniową. Był to dzień wielkiej radości dla nas wszystkich. Uroczysta Msza św., klimat jakim wypełniona jest ta o surowych ścianach i mokrym stropie kaplica jest bardzo podniosły. Kaplicę wypełniają wierni. Słyszymy słowa Maryi: "Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się!" Zbliżamy się do siebie, do Matki i do Jej Syna. Wybija północ - "Wśród nocnej ciszy...", zaintonował chór zgromadzonych tutaj wiernych. Niezapomniana to chwila dla wielu parafian. Były łzy w oczach tych, którzy pragnęli tej chwili dając temu dowód swoją pracą, ofiarą ,a nade wszystko modlitwą.

 

PIERWSZE MISJE ŚWIĘTE

   Po pięciu latach powołania naszej parafii, w której zagościła Maryja z La Salette odbyły się pierwsze Misje Święte. 16.09.- 24.09.1995. Prowadzili je misjonarze Matki Bożej Saletyńskiej: ks. Józef Burdas MS i ks. Jan Gierek MS.  Rozpoczynające się pierwsze Misje Święte w naszej parafii, poprzedzone zostały listem duszpasterskim skierowanym do parafian i nowenną Matki Bożej Saletyńskiej. Rozpoczęto adorację przygotowującą całą wspólnotę parafialną na czas trwania Misji. W czasie Misji rodzi się potrzeba odnowy naszego serca, zakosztowania jak dobry jest Pan i że tylko jego miłość daje poczucie wolności. Matka Boża cichym i pokornym zaproszeniem sprawiła, że każdego dnia coraz więcej wiernych gromadzi się w kaplicy. Każdy mógł odnaleźć źródło wody żywej w:

-       codziennej Mszy Świętej

-       naukach dla poszczególnych grup i stanów

-       sakramencie pojednania

-       sakramencie chorych

Ważnym wydarzeniem było odnowienie ślubów małżeńskich. Widać było ten błysk w oczach małżonków, jakby odnajdywali na nowo swoją miłość, która była może przykryta codziennymi sprawami. Były i łzy radości, kiedy po odnowieniu ślubów przez chwilę trzymali w ramionach tych, którym przysięgali miłość, wierność, uczciwość i to, że w dobrym i złym wytrwają do końca. W sobotę 23.IX. 1995 r. w czasie Mszy Świętej nastąpiło ofiarowanie parafii Matce Bożej Saletyńskiej. Następnie przeszliśmy w procesji z figurą M.B.S. i lampionami wokół budującego się kościoła.

W niedzielę 24.IX. 1995 r. na uroczystej Mszy Świętej przeżywaliśmy odpust ku czci M.B.S., na której poświęcono Krzyż Misyjny oraz wszystkie krzyże przyniesione przez wiernych, które zabraliśmy do swoich domów.

W czasie Misji Świętych nauczyliśmy się pieśni, którą wspólni śpiewamy.

"ZWYCIĘŻYMY CHRYSTE PRZEZ TWÓJ KRZYŻ".

Misje Święte zakończyły się sumą odpustową wraz ze specjalnym błogosławieństwem.

  Czas Misji Świętych, które przeżyliśmy dał wielu z nas łaskę nowego Ducha byśmy mogli żyć i przestrzegać przykazań Ojca. Znakiem tej łaski jest Krzyż Misyjny, obok którego będziemy często przechodzić. Niech on nam o tym przypomina!

 

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH - 7-11.09.1996r.

   W rok później w naszej parafii przeżyliśmy renowację Misji Świętych, która przypomniała i odnowiła nam przeżycia z przed roku. Uczestnictwo w renowacji Misji pomogło przygotować się także do uroczystości koronacyjnych naszej patronki - Pięknej Pani z La Salette w dębowieckim Sanktuarium. Renowację głosił ks. Adam Mitraszewski MS.

 

BUDOWA ŚWIĄTYNI

   Od chwili erygowania Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie ciągle trwały starania o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. I wreszcie wiosną 1994 r. otrzymaliśmy zatwierdzony wcześniej przez Radę Prowincjalną Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, projekt techniczny Kościoła wg projektu architekta Antoniego Makarewicza z Białegostoku. Ówczesny proboszcz ks. Józef Piela MS przekazał tę nowinę radzie parafialnej. Z radością i zainteresowaniem oglądaliśmy projekt, zaczęliśmy rozważać możliwość rozpoczęcia budowy.    Pojawiło się pytanie - czy nasza niewielka i niezamożna Parafia podoła finansowo temu dziełu? Jednak ks. Józef uczył nas zawierzenia dzieła budowy Panu Bogu i opiece Matki Bożej Saletyńskiej. Wszystkie decyzje podejmował ks. proboszcz po zasięgnięciu opinii rady parafialnej. Latem 1994 roku podjął bardzo ważną decyzję – rozpoczynamy budowę kościoła. Pierwsze roboty wykonali nieodpłatnie: Pracownia Geodezyjna Pana Jana Płońskiego i Pan Władysław Łach. A gdy wykopy zostały wykonane...

... trzeba było „iść dalej”. Jeszcze przed zimą mrągowska firma „EKOMELBUD” S.A. wykonała roboty fundamentowe

  Nad jakością robót czuwał inspektor nadzoru Pan Zbigniew Jaśniewski. Wkroczyliśmy z nadzieją w następny rok. Oprócz firmy „EKOMELBUD” wykonującej konstrukcję kościoła na placu budowy pojawił się następny wykonawca – Zakład Budowlany Romualda Mieczkowskiego wykonujący ściany zakrystii. Kolejne lata to również następni wykonawcy. Od 1996 roku roboty wykonywało mrągowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. Fundusze na budowę pochodziły z ofiar parafian, darczyńców spoza parafii, w tym także z zagranicy. Doświadczaliśmy wyraźnie błogosławieństwa Bożego.

   Budynek kościoła osiągnął stan surowy w 1998 roku. W tym czasie rada parafialna zastanawiała się nad wyborem materiału na pokrycie dachu. Ks. Józef, jak zawsze, wysłuchał wszystkich propozycji bardzo cierpliwie i podjął jedyną, słuszną decyzję. Pokrycie dachu dachówką wykonał specjalistyczny Zakład Dekarski Dariusza Robaka. 

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO - 28.09.1997.

Czwarta niedziela września to parafialne święto ku czci Matki Bożej Saletyńskiej – patronki naszej parafii. W 1997 roku szczególnie je przeżywaliśmy, bowiem połączone było z aktem wmurowania kamienia węgielnego w wieżę kościoła będącego w budowie, przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Edmunda Piszcza. Uroczystość ta zgromadziła wielu wiernych parafian i czcicieli Matki Bożej Płaczącej spoza parafii. Przybyli też księża z dekanatu mrągowskiego i misjonarze Saletyni z ks. Prowincjałem Józefem Krzyszychą MS. Spośród tych, którzy pracowali w naszej parafii w latach poprzednich przybyli ks. Zbigniew Wal MS, ks. Zygmunt Tokarz MS i ks. Władysław Wichniarz MS. Swoją obecnością zaszczycili nas również projektanci i wykonawcy pracujący przy budowie kościoła.

 

     Z wielką pobożnością przeżywaliśmy Mszę Św. oczekując na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego 6.06.1991 roku w czasie pielgrzymki do Ojczyzny. Ks. proboszcz Józef Piela MS odczytał akt erekcyjny, który następnie został podpisany przez Księdza Arcybiskupa, Księdza Prowincjała, księży z dekanatu mrągowskiego, misjonarzy Saletynów, projektantów, wykonawców, radę parafialną oraz licznie zgromadzonych wiernych. Zaszczyt niesienia w procesji kamienia węgielnego i tuby z aktem erekcyjnym, przypadł dzieciom. W miejscu, w którym ksiądz Arcybiskup dokonał wmurowania kamienia węgielnego umieszczona została tablica upamiętniająca to wydarzenie. Uroczystość ta odbyła się 145 lat po wmurowaniu kamienia węgielnego pod pierwszą świątynię ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w La Salette.

 

POŚWIĘCENIE DZWONÓW

   Na budynku kościoła ciągle jeszcze trwały roboty budowlane. Nikt nie potrafił określić terminu zakończenia budowy a tym bardziej terminu poświęcenia kościoła. A już w tym czasie, na początku 1999 roku Państwo Tadeusz i Teresa Tyczyńscy ufundowali dzwony. 

   Tymczasowo zostały umieszczone na drewnianej konstrukcji, tuż obok budynku kościoła.

   W dniu 2 czerwca 1999 roku przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia dzwonów, której dokonał ks. Arcybiskup Metropolita Warmiński Edmund Piszcz. W uroczystości uczestniczyli również Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów ks. Józef Krzyszycha MS i ks. Henryk Przeździecki MS – ekonom prowincjalny. Dzwony otrzymały imiona patronów ofiarodawcy i jego synów - św. Tadeusz, św. Tomasz i św. Łukasz.

 KONTYNUACJA BUDOWY

    Przy takim stanie zaawansowania robót budowlanych, we wrześniu 1999 roku, trud kontynuowania dzieła budowy kościoła przejął ks. Wojciech Bober MS – nowy proboszcz parafii. To był najtrudniejszy czas. Trzeba było dużo rozwagi i mądrości przy podejmowaniu decyzji o dalszych pracach i ich kolejności. Ks. Wojciech również słuchał uważnie propozycji rady parafialnej. Pierwsza z nich dotyczyła rozpoczęcia robót budowlanych na elewacji kościoła. Od 2000 roku roboty rozpoczął Zakład Usługowy Pana Marka Przedlackiego wykonujący elewację, a w późniejszym okresie roboty wykończeniowe wewnątrz kościoła. W tym samym czasie zostały zlecone prace nad projektem wnętrza kościoła Pracowni Architektonicznej Pana Józefa Żołądkowicza. W tym roku przeżywaliśmy też jubileusz 10-lecia naszej Parafii. Uroczysta Mszy Św. została  odprawiona w murach nowego kościoła a przewodniczył jej Ks. Prowincjał Józef Krzyszycha MS. Po zaakceptowaniu przez Radę Prowincjalną projektu wnętrza kościoła w 2001 roku rozpoczęły się roboty wykończeniowe. Instalacje elektryczne i nagłośnienie wykonał Pan Emil Mazurek. Prace są nadzorowane przez arch. Józefa Żołądkowicza i arch. Wandę Gołąbek. Poświęcenie kościoła zostało zaplanowane na dzień 22 września 2002 roku – w rocznicę 100–lecia przybycia Misjonarzy Saletynów do Polski. Nasza parafia chce w ten sposób włączyć się w obchody Jubileuszu. Wnętrze kościoła zaczęło nabierać wyrazu. W 2002 roku Zakład Kamieniarski z Działdowa wykonał obłożenie ścian i filarów kamieniem. Wykonane zostały również roboty zewnętrzne: kanalizacja deszczowa chłonna wg projektu Panów Mieczysława Stosio i Jerzego Romanowskiego, przyłącze wodne i kanalizacyjne do budynku zakrystii i niwelacja placu kościelnego. Przy wykonaniu tych robót pracowali parafianie nie szczędząc sił ani czasu.Ze względów finansowych i czasowych nie uda się nam zakończyć wszystkich robót budowlanych. Jednak mamy ogromne pragnienie spotykania się z Jezusem na Eucharystii w nowym kościele. Wierzymy, że Dobry Bóg będzie błogosławił temu dziełu w przyszłości tak jak przez 8 lat budowy. Wszystkim, kt