EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Sceny przedstawione w oknach naszej świątyni mają pokazać, że słowa Maryi wypowiedziane do dzieci Maksymina i Melanii 19 września 1846 roku mają związek z Pismem św. Projektant p. Maciej Kauczyński w górnej części witraża umieścił sceny z Pisma św. a na dole Zjawienie w La Salette.

Mojżesz modlący się w czasie walki z Amalekitami: (Księga Wyjścia 17,8 - kiedy Mojżesz trzymał ręce w górze zwyciężali Izraelici, kiedy jego ręce opadały zwyciężali Amalekici, dlatego Aaron i Chur podtrzymywali jego ręce)

(Dolna część witraża)

Ramię mojego Syna jest tak ciężkie, że nie mogę go już dłużej podtrzymywać”. „Czy dobrze się modlicie moje dzieci? Nie bardzo proszę Pani.” Dialog Maryi z dziećmi w La Salette.

Od roku zbieramy środki na realizację tego projektu. Obecnie zebraliśmy pieniądze pozwalające na sfinansowanie pierwszego z czterech okien (potrójnych).  Zbieramy ofiary na kolejne drugie okno. Po kliknięciu na poszczególne elementy witraża można zobaczyć, ile nam jeszcze brakuje do zakończenia tej inwestycji.

Witraż II

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete