EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Intencje Mszalne

  

Dzień

Godzina

INTENCJE MSZALNE na n. XXVII n. zwykłą

Niedziela

02.10. 2022

 

8 00

Śp. Alik Smoleński

10.30

Dziękczynna – błagalna z prośbą o bł. Boże dla członkiń Róży Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i ich rodzin

1200

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i dary Ducha Świętego z okazji rocz. ślubu córek i zięciów z rodziny Kacprzak

1800

Dziękczynna za 50 lat życia z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Krzysztofa i jego rodziny

Poniedziałek

03.10. 2022

7.00

Śp. Wiktoria Trukiewicz

7.00

Śp. Janina Dudek 3/30

18.00

Dziękczynna dla Moniki i Przemysława z okazji 40 rocz. urodzin

Wtorek

04.10. 2022

7.00

 Śp. Janina Dudek 4/30

   

 

18.00

Śp. Jan Żebrowski

18.00

Śp. Marzena, śp. Daniel, śp. Adam Prusaczyk

Środa

05.10. 2022

7.00

Śp. Janina Dudek 5/30

  

 

   18.00

Śp. Eugeniusz Król od rodziny z Niemiec

Czwartek

06.10. 2022

7.00

Śp. Janina Dudek 6/30

 

 

    18.00

Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Piątek

07.10. 2022

7.00

Śp. Śp. Mirosław Rabij w 3 rocz. śm.

7.00

Śp. Janina Dudek 7/30

18.00

O bł. Boże oraz dary Ducha Św. dla członków i ich rodzin
Róż Różańcowych

Sobota

08.10.2022

7.00

Śp. Janina Dudek 8/30

 

 

18.00

Śp. Zofia, śp. Anna, śp. Kazimierz, śp. Krystyna Bodnar

Niedziela

09.10. 2022

8.00

Śp. Henryk Rapacki

10.30

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże opiekę Matki Bożej Saletyńskiej
 dla Danuty i Kazimierza w 40 rocz. ślubu  oraz dla ich dzieci i wnuków

12.00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże opiekę Matki Bożej Saletyńskiej
dla Janiny Sala w 80 rocz. oraz dal dzieci i wnuków.  rodzin

18.00

Śp. Janina Dudek 9/30

                              

                            

                              

                                        

     

    

                                                         

 

                                                                    

              

 

 

                                                      

                                                                    

                                                                    

22469

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete