EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Domowy Kościół

Moderatorzy:ks.Kazimierz Przybycień (2 kręgi),  ks.  Henryk Przeździecki MS ( 1 krąg).  

Spotkania formacyjne:raz w miesiącu

Msza Święta wspólnotowa:pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 1800

http://www.domowykosciol.olsztyn.pl/index.php?x=1280&y=800 

    Ruch Domowego kościoła jest ruchem ludzi świeckich, jest gałęzią ruchu światło- życie. RDK jest otwarty na współpracę z innymi ruchami posoborowymi odnowy w kościele, jest poddany i oddany Kościołowi. Założycielem jest śp. ks. Franciszek Blachnicki.Charyzmatem ruchu jest Duchowość Małżeńska. Powołaniem małżeństw należących do ruchu jest uświęcenie siebie w małżeństwie i w rodzinie, dochodzenie małżonków do chrześcijańskiej dojrzałości.

    Domowy Kościół pragnie pomóc małżonkom w wspólnym ich angażowaniu się (męża i żony jednocześnie) w szukanie woli Bożej i w trosce o to, by iść razem drogą wyznaczoną przez Chrystusa. Dlatego proponuje ukierunkowanie całego życia, konkretne elementy pracy wewnętrznej.

   Życie każdego małżonka ma być wciąż orientowane na Miłość,którą wskazał Chrystus: "Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego" (Mk 12, 30-31)

   Miłość bliźniego - to umiejętność słuchania, dialogu, to dzielenie się całym swoim życiem, to troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, pomoc małżeństwom znajdującym się w potrzebie, to gościnność, służba w Kościele i strukturach życia społecznego.

   Takiemu ukierunkowaniu życia służą konkretne elementy pracy wewnętrznej, które w ruchu nazywają się zobowiązaniami - darami: codzienna modlitwa: osobista, małżeńska, rodzinna, czytanie Pisma Świętego, comiesięczny dialog małżeński, spotkania miesięczne kręgu, rekolekcje. Małżeństwa pragnące należeć do ruchu Domowego Kościoła, organizują się w kręgu od 4-ch do 7-miu małżeństw w kręgu.
   W naszej parafii są dwa kręgi, pierwszy powstał we wrześniu 1992r., drugi w 1994r.Każdy krąg spotyka się w obecności kapłana, aby był obecny jako brat pośród braci z całą łaską kapłaństwa. Małżeństwa dobrze znają słabość swej woli i granice swoich sił, codziennie doświadczają jak trudno żyć po chrześcijańsku. Spotkanie miesięczne składa się z następujących części stałych:
- dzielenie się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami itp.)
- modlitwa
- formacja (dzielenie się realizacją zobowiązań tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego)

   Najważniejszym elementem tego spotkania jest formacja. Najważniejszymi z zobowiązań jest modlitwa osobista i dialog małżeński. Dialog małżeński polega na tym, że raz w miesiącu mąż i żona przy zapalonej świecy zasiadają w obecności Bożej (po modlitwie), aby w szczerości w spokoju porozmawiać o wszystkich sprawach, jakie przeżywają w swojej rodzinie, o dobrych i o złych, ale w duchu miłości wzajemnej, nie żeby wygadać jeden drugiemu, kto miał rację, kto jest mądrzejszy, ale żeby wspólnie wysłuchać jeden drugiego, umieć przyjąć uwagi o sobie i pracować nad nimi, zdobywać się na słowo: przepraszam,dziękuję, masz rację, obiecuję poprawę. Przecież nie ma idealnych małżeństw, każdy z nas inaczej patrzy, odbiera, odczuwa na te same sprawy i problemy.

   Winniśmy mieć świadomość, że jesteśmy dla siebie najważniejsi. Jako mąż i żona złączeni Sakramentem Małżeństwa, w obecności Boga. Miłość nie jest dana, ale zadana, trzeba ją budować, rozwijać, pielęgnować by być odpowiedzialnym ojcem i matką.

 

   Uwierzcie nam to jest Prawda. Jesteśmy w kręgu 10 lat i tego doświadczmy. Mimo wszelkiej trudności w naszym życiu, łatwiej jest nam przechodzić przez to życie z Bogiem.

   Praktykując zobowiązania jesteśmy bliżej siebie i bliżej Boga. Możemy liczyć na pomoc małżeństw z innych kręgów i można na nas liczyć. Miłość jest ofiarna, jeżeli prawdziwie kocham, to mam siłę zrezygnować ze swojego ja.

   Odnawianie nieustannie przez dialog miłości, który pozwala budować autentyczne więzi, małżonkowie mogą żyć w pokoju i radości wypełniając swoje powinności małżeńskie i rodzicielskie, przekazując przekonywujące świadectwo swoim dzieciom. Wychowanie dzieci dokonuje się przez przykład miłości, która niesie pokój. Na chrześcijańskich małżeństwach spoczywa zadanie misyjne i obowiązek pomagania innym. I tak się dzieje w naszej parafii. Dwa małżeństwa posługują w poradni rodzinnej, dwie osoby posługują w radzie parafialnej, dwie osoby posługują w radzie ruchów i jedna osoba jest wolontariuszem w hospicjum domowym.

W naszej parafii istnieją trzy Kręgi Rodzin

Krąg I

Moderator kręgu:

 • Barbara i Krzysztof Hawryluk
 • Anna i Ryszard Musik (Para Rejonowa)
 • Maria i Marek Stępień
 • Elżbieta i Kazimierz Zdanowicz (Para Animatorska)
 • Marzena i Grzegorz Zdanuk

 

Krąg II

Moderator kręgu:

 • Halina i Stanisław Dytnerscy
 • Agata i Emil Mazurek (Para Animatorska)
 • Danuta i Kazimierz Meler
 • Marta i Jan Nadolni (Para Filjalna Filii Pelplińskiej)
 • Katarzyna i Krzysztof Dąbkowscy

 

Krąg III

 

Moderator kręgu: ks. Henryk Przeździecki MS

 • Monika i Krzysztof Kwaśniewscy
 • Anna i Marek Podsiad
 • Beata i Krzysztof Zawiślak 
 • Mariola i Grzegorz Korzeniewscy (Para Animatorska)
 • Justyna i Bartosz Witkowscy

 

...........................................................................................................................................

Moderator Rejonowy ks.Robert Kaniowski

 

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete