EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Sceny przedstawione w oknach naszej świątyni mają pokazać, że słowa Maryi wypowiedziane do dzieci Maksymina i Melanii 19 września 1846 roku mają związek z Pismem św. Projektant p. Maciej Kauczyński w górnej części witraża umieścił sceny z Pisma św. a na dole Zjawienie w La Salette.

Rozmnożenie chleba Ewangelia św. Mateusza 14.13 Pan Jezus troszczy się o żywność dla ludzi, którzy Go słuchają.

(Dolna część witraża)

Kiedy byliście około godziny drogi od Corps, ojciec dał ci kawałek chleba, mówiąc: Masz moje dziecko jedz chleb jeszcze w tym roku, bo nie wiem czy go kto będzie jadł w roku przyszłym, jeśli zboże będzie się dalej tak psuło” Ojciec Maksymina był człowiekiem niewierzącym i nie chodził do kościoła, ale kiedy Maksymin przypomniał mu jego własne słowa, które powiedział tylko do niego, nawrócił się.

Od roku zbieramy środki na realizację tego projektu. Obecnie zebraliśmy pieniądze pozwalające na sfinansowanie pierwszego z czterech okien (potrójnych).

Witraż III

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete