EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Kwi 22, 2023

III Niedziela Wielkanocna

 III Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne 23.04.2023.

www.mragowo.saletyni.pl

tel. 780 039 258

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień biblijny. W tym tygodniu zachęcamy wszystkich wiernych do przeczytania choćby małego fragmentu Pisma Świętego. Zapraszamy do wspólnego słuchania fragmentu Pisma św. w poniedziałek, wtorek, i w sobotę 15 minut przed Mszą św..
  2. W poniedziałek zapraszamy na Mszę św. o godzinie 18.00 po której zapraszamy na nabożeństwo Droga Światła. Jesteśmy przywiązani do nabożeństwa drogi krzyżowej, zwłaszcza w Wielkim Poście. Chętnie idziemy z Chrystusem w czasie Jego Męki, ponieważ my także przeżywamy cierpienia. Ale po zmartwychwstaniu Chrystus nas nie opuścił i idzie z nami przez życie i dlatego powstała Droga Światła, (Via Lucis), która przypomina nam jak Chrystus Zmartwychwstały idzie z nami przez życie. To nabożeństwo będzie zawierało tylko 7 stacji i podkreśla rolę Pisma św. dla nas. Serdecznie zapraszamy.
  3. Wspólnota Odnowy w Duchu św. organizuje wyjazd do Częstochowy w dniach 19- 20 maja. Szczegółowe informacje są umieszczone na plakacie w przedsionku kościoła. Są jeszcze wolne miejsca.
  4. Informujemy już teraz, że w miesiącach wakacyjnych w lipcu i sierpniu Msze św. wieczorne w dzień powszedni i w niedzielę będą odprawiane o godzinę później niż zwykle, czyli o godzinie 19,00.
  5. We wtorek, 2 maja 2023 r. odbędzie się w Gietrzwałdzie drugie modlitewne czuwanie, podczas którego będziemy rozważać drugą boleść Matki Bożej: „Ucieczka do Egiptu” – w intencji o nawrócenie i miłosierdzie dla jawnych grzeszników, wrogów Kościoła i naszej Ojczyzny.
  6. Kwesta do puszek w niedzielę, która jest ostatnią niedzielą miesiąca, jest przeznaczona na utrzymanie czystości w naszym kościele.

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete