EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Czuwanie modlitewne Gietrzwałd

Jeżeli chcesz duszo droga, trafić najskuteczniej do Serca Matki Bożej i stać się Jej miłą, rozmyślaj często

nad Jej cierpieniami.
To ocean boleści, w którym się zanurzyć możesz.

Okazuj Maryi współczucie w tym, co przebolała, a Ta dobra Matka,przez pamięć na katusze, które wraz z Synem Swoim
dla twego zbawienia poniosła, żadnej ci łaski nie odmówi.Nabożeństwo to wzbogaci twoją duszę w niezmierne zasługi,
a nade wszystko wyjedna ci szczególną opiekę i miłość Królowej niebios i Królowej Męczenników.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ

w GIETRZWAŁDZIE
27 kwietnia 2024

Druga Boleść Matki Bożej Bolesnej
"Ucieczka do Egiptu"
Ofiarowana jako ekspiację za grzechy przeciwko Kościołowi Świętemu i naszej
Ojczyźnie, za prześladowania wyznawców Chrystusa,
w intencji O NAWRÓCENIE I MIŁOSIERDZIE DLA JAWNYCH GRZESZNIKÓW,
WROGÓW I PRZEŚLADOWCÓW KOŚCIOŁA I NASZEJ OJCZYZNY.

PLAN CZUWANIA:
9.30 - Różaniec – tajemnice radosne, światła.
10.40 – 11.25 – przerwa
11.30 - Różaniec – tajemnice bolesne
12.00 – Msza Święta
13.00 – 13.30 – przerwa
13.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej
14.30 – Różaniec tajemnice chwalebne, Koronka do Bożego Miłosierdzia

„Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska Polską była!
Aby w Polsce – Polski Duch Narodu Chrześcijańskiego
czuł się w swobodzie i wolności” (Bł. Prymas Stefan Wyszyński).

Rozważanie Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej można znaleźć:

www.rozaniec24.pl.

306

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete