EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Rekolekcje Oaza Modlitwy w Ołtarzewie - relacja

Młodzież formująca się przy naszej parafii wzięła udział w rekolekcjach Oazy Modlitwy, które odbyły się w Ołtarzewie k/Warszawy w dniach 29.04-1.05. Było to spotkanie młodzieży oazowej z parafii saletyńskich z całej Polski: Olsztyn, Mrągowo, Warszawa, Trzcianka, Kraków, Rzeszów, Kobylanka, Dębowiec. Był czas na modlitwę, integrację i konferencje dotyczące życia we wspólnotach młodzieży. Rekolekcje prowadził ks. Marcin Sitek MS, który obecnie jest przełożonym postulatu salentyńskiego.
Młodzież tak dobrze przeżyła te rekolekcje, że nie chciała wracać do domów. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie tego typu.
300

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete