EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

BÓG SIĘ RODZI...

Niech Boże Narodzenie będzie dla wszystkich umocnieniem tej naszej wiary, że Bóg jest rzeczywiście z nami, jako Słowo, które stało się Ciałem. Jego Ciało staje się naszym ciałem, i pozwala wnosić Boga do naszego życia. Oby wszyscy mogli tego doświadczyć i stawać się świadkami Dobrej Nowiny pomimo wszelkich trudności. Z serca tego życzę ks. Henryk Przeździecki MS wraz ze wspólnotą zakonną.

386

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete