EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Synod w naszej Parafii

Dnia 23 lutego 2022 w naszej parafii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Synodu o Kościele. Jest to początek drogi, którą chcemy przejść wspólnie. W najbliższym czasie przynajmniej sześć grup podejmie modlitwę i refleksję, wspólnie spotykając się i dzieląc tym, co rodzi się w naszych sercach.

Postawimy sobie istotne pytania dotyczące nas, naszej parafii i Kościoła lokalnego. To Synod o Kościele, a więc o nas. O naszej wierze, teraźniejszości i przyszłości.

Pragniemy usłyszeć głosy osób bardziej i mniej zaangażowanych jak i pozostających na uboczu życia wspólnoty wierzących. Nie zakładamy nic z góry, jednak ufamy, że Duch Święty pomoże nam zobaczyć światło nadziei na rozwiązania wielu problemów z którymi się spotykamy, których być może sami stajemy się źródłem. Pierwsze spotkanie pokazało, jak bardzo potrzebujemy usłyszeć siebie, wypowiedzieć swoją troskę o Kościół a niekiedy wypowiedzieć swój ból. To wszystko rodzi jednak naszą nadzieję na dobre owoce dalszych spotkań. Prosimy o modlitwę za cały Kościół, za Synod i za tych, którzy w najbliższych tygodniach spotkają się w grupach synodalnych.

TJ

392

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete