EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

KURS FILIPA

Zapraszamy wszystkich na Ewangelizacyjny Kurs Filipa, który odbędzie się w dniach 10 - 12 lutego w naszej Parafii w Ośrodku Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Kurs Filipa jest szansą na osobiste spotkanie z Jezusem. On może nadać sens życiu i wlać w serce prawdziwą radość. Kurs jest właśnie taką okazją do innego spojrzenia na wiarę, osobę Jezusa i Pismo Święte.
162

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete