EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Regulamin Rekolekcji

Regulamin rekolekcji

 1. Organizatorem rekolekcji jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Światło Miłosierdzia” pod patronatem parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej
  w Mrągowie.
 2. Rekolekcje są prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 3. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez portal www.mragowo.saletyni.pl
 4. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej.
 5. W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny kontakt i zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż darowizna na rekolekcje nie podlega zwrotowi.
  O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy poinformować organizatora wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach nie podlega zwrotowi wniesiona opłata.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów.
 8. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od Organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne.
 9. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od Organizatora.
 10. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i nikotyny oraz innych środków odurzających.
 11. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:     
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
  – noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów - opasek, 
  – zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 12.  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie  odbywania się Rekolekcji bez opieki.
 13.  Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do  przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją  Rekolekcji.
 14.  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w  Kościele katolickim, wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w  dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) uczestnik rekolekcji poprzez  wypełnienie formularza wyraża zgodę na przetwarzanie przez  administratora, którym jest Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej  w Mrągowie (dalej: Administrator), swoich danych osobowych podanych  w formularzu zgłoszeniowym, w celu organizacji i prowadzenia  Rekolekcji, a także w celu kontaktu z uczestnikami rekolekcji za pomocą  poczty elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w celach  statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń  Administratora.
 15. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
295

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete