EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Intencje Mszalne

 

Dzień

Godzina

INTENCJE MSZALNE na n. Wielkanocną                        

Niedziela Wielkanocna

21.04.2019

 

8 00

O Boże bł. oraz opiekę M. B. Sal. dla Lucyny i Krzysztofa Ciskowskich oraz ich dzieci i wnuków

1030

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą od dalsze bł. Boże oraz opiekę M. B. Sal dla rodziny Kacprzak oraz  ich dzieci i wnuków

1200

Śp. Tomasz Zapadka

1800

Śp. Stanisława Nadolna w 20 r. śmierci

Poniedziałek

Wielkanocny     

22.04. 2019

       8.00

Śp. Sebastian Ducki w 4 r. śmierci, Krystyna Wysocka 6 r. śmierci

10.30

Za zmarłych rodziców Franciszka, Franciszek, Apolonia, oraz zmarłe rodzeństwo od córki i siostry

      12.30

Śp. Piotr Wilga, Regina i Stanisław

        Wtorek

23.04. 2019

7.00

Śp. Józef i Anna Noetza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

     

 

1800

Śp. Kazimierz Andrulonis w 23 r. śmierci, Aleksandra Alchimowicz w 14 r. śmierci

 Środa

24.04. 2019

 

7 00

Śp. Fotios Cyndzas w 1 r. śmierci

     

 

1800

Śp. Maria i Henryk Prokurat, Elżbieta i Nikodem Przeperscy oraz za zmarłych z obu rodzn

 Czwartek

25.04. 2019

      7.00

Śp. Józef i Anna Noetza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

   

 

      1800

O Boże bł. dla Huberta i Leny z okazji urodzin

 Piątek

26.04. 2019

 

       7.00

Śp. Grażyna Kukisz w 30 dzień po śmierci

    

 

1800

O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Czesława

 Sobota

27.04. 2019

     7.00

O miłosierdzie Boże dla śp. Mariusza

     18.00

Śp. Danuta Łebek w 8 r. śmierci

     18.00

Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Kingi z okazji urodzin

 

Niedziela Bożego Miłosierdzia    

28.04. 2019

 

 

800

O Boże bł. dla Mirosława w 40 r. urodzin

1030

Za parafian

    

 

1800

W int. Małgorzaty i Jarosława

                                                                                          

             

                                                                                                       

                                                                                                       

 

 

 

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete