EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym - Częstochowa 2012

W dniach 18-19 maja 2012r. w Częstochowie po raz kolejny przeżywaliśmy Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym.

 

   Piątek był czasem słuchania tego co mówi Duch do liderów, animatorów, odpowiedzialnych za grupy modlitewne w Polsce. Towarzyszyły nam słowa z Łk 9,13 - Wy dajcie im jeść. był to czas wołania o łaskę odnowienia tego, co Pan złożył w nas, abyśmy byli Jego świadkami tam, gdzie będzie nas posyłał, był to czas modlitwy i przyjmowania na nowo Duch Świętego.

  Sobota była wielką modlitwą o to, by Pan uwalniał nas od wszystkiego, co nie pozwala nam w pełni być świadkami Jezusa Zmartwychwstałego i o nowe wylanie Jego Ducha. Tego dnia towarzyszyły nam słowa z 2 Tm 1,8 - Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego.

  Z naszego miasta na Czuwanie pojechało ponad 100 osób, Była to nasz grupa modlitewna "Światło Miłosierdzia", grupa "Zwiastowanie" z parafii św. Wojciecha, a także sympatycy i osoby niezrzeszone.

  Pragniemy przyjmować to co było łaską tego czasu i odpowiadać na Boże wezwanie do bycia Jego świadkami tam ,gdzie chce nas widzieć.

Gienia

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym  ks. bp Bronisław Dembowski podkreślał, że dziś konieczne jest wyjście z orędziem Chrystusa poza mury kościołów: „Potrzebna jest bezpośrednia ewangelizacja poza świątynią. Ci, którzy mają ożywioną wiarę, niech nie boją się wyjść na ulicę, mówić do ludzi: Nie martw się, Jezus Cię kocha”. 

  Zdaniem wiceprzewodniczącego krajowego zespołu koordynatorów  Norberta Dawidczyka, misja ewangelizatora to nic innego, jak dzielenie się tym, co sami otrzymaliśmy: „Doświadczamy Bożej obecności w życiu, którą traktujemy jako największą przygodę swojego życia i o tej przygodzie chcemy mówić, o tej przygodzie chcemy sobie przypominać, że tak jest i że nie mogę, a w pewnym sensie nie mam prawa tego zatrzymać dla siebie. Ktoś kiedyś mnie głosił Dobrą Nowinę, dzisiaj ja muszę głosić”.

1740

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete