Wydrukuj tę stronę

Święto Jedności

Święto Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym
Diecezji Warmińskiej

 10 X 2009

 

 

  Dzień 10 października br. był Dniem Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warmińskiej. Naszej Parafii przypadł zaszczyt bycia gospodarzem tej uroczystości, na którą przybyli przedstawiciele Wspólnot z całej Diecezji i zaproszeni Goście. Hasłem przewodnim były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg. św. Łukasza: "Panie chcę pójść za Tobą...". 

 

We wspólnej modlitwie i świętowaniu wzięła udział większość grup modlitewnych naszej diecezji oraz zaprzyjaźniona wspólnota z diecezji toruńskiej z Lubawy (razem ok 400 osób). Ogromną radością była obecność kilkunastu kapłanów - opiekunów wspólnot.

   Katechezę i modlitwę przed Najświętszym Sakramentem poprowadził ks. dr Mirosław Nowosielski. W nauczaniu mówił o konieczności głębszego wchodzenia w relacje z Panem Bogiem, zatrzymywaniu się na modlitwie i koncentrowaniu się na Jezusie - kontemplowaniu Pana.

   Szczytem, ku któremu zmierzło świętowanie była Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Jacka Jezierskiego. W słowie skierowanym do Jej uczestników mówił On o roli Ducha Świętego w życiu modlitewnym oraz o utrzymywania jedności z kościołem hierarchicznym. Był to czas dany nam od Pana i niech On Sam będzie w nim uwielbiony!

 

1295