EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 165.

Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej

APOSTOLSTWO RODZINY SALETYŃSKIEJ

Duszpasterz grupy – ks.  Henryk Przeździecki MS

Animator grupy – p. Teresa Szmigiel

Spotkania: Trzecia środa miesiąca po wieczornej Mszy Św. w domu parafialnym

Strona ARS-u -http://saletyni.pl/dzialalnosc/apostolstwo-rodziny-saletynskiej

  Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej (ARS) tworzą ludzie świeccy, którzy swoim życiem i słowem głoszą Orędzie przekazane przez Matkę Bożą objawioną w La Salette.

 

 Przejawia się ono w:

- zgłębianiu Orędzia z La Salette,

- szerzeniu kultu Matki Bożej Saletyńskiej,

- modlitwie o nawrócenie grzeszników,

- udziale w cotygodniowej Nowennie do Matki Bożej Saletyńskiej,

- Adoracji Wynagradzającej Najświętszego Sakramentu w każdą III niedzielę  miesiąca. 

 Spotkania modlitewne:

- środa każdego tygodnia – godz. 17:30 Nowenna do MBS, godz. 18:00 Msza św.,

- trzecia środa miesiąca – godz. 18:30 spotkanie modlitewne,

- trzecia niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 10:30 Adoracja Wynagradzająca. 

   Wśród licznych dzieł duszpasterskich, w naszej parafii jest także Wspólnota Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej (ARS). Zrzesza ona tych czcicieli Matki Bożej Płaczącej, którzy codziennie modlą się o nawrócenie grzeszników, pragną zgłębić Jej orędzie z góry La Salette. Wynagradzać za grzechy ludzi i całego świata, jak przekazała w swoim orędziu Maryja dzieciom – Melani i Maksyminowi.

   Wspólnota nasza liczy dwudziestu członków i powstała po koronacji Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, to jest od września 1996 roku. Pierwszym opiekunem wspólnoty był ks. proboszcz Józef Piela MS, następnie ks. proboszcz Wojciech Bober MS, obecnie ks. proboszcz Henryk Przeździecki MS, animatorem wspólnoty jest Teresa Szmigiel. Spotykamy się w trzecią środę każdego miesiąca.

   Członkowie ARS-u przyjmują Komunię świętą wynagradzającą i uczestniczą w adoracji wynagradzającej w każdą trzecią niedzielę miesiąca. W każdym roku we wrześniu staramy się pielgrzymować do Dębowca, do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, aby oddać pokłon naszej Pięknej Pani. W maju natomiast również w Dębowcu prowadzone są rekolekcje ARS-u, jeśli nie możemy wyjechać to łączymy się z uczestnikami duchowo. Przynależność do Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej zobowiązuje członków do szerzenia kultu Matki Bożej objawionej w La Salette. Do ARS-u mogą należeć ludzie różnego wieku, stanu i zawodu, każdy kto pragnie służyć Bogu i Maryi.

 

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete