EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Aktualności

No result.
Iza Jaśniewska

Iza Jaśniewska

piątek, 26 wrzesień 2014 16:40

Żywy różaniec

Róże Żywego Różańca  

 Opiekun - ks.  MS Henryk Przeździecki MS

 1. Matki Bożej Saletyńskiej – zelator Danuta Meler, z-ca Bronisława Bil
 2. Najświętszego Serca Pana Jezusa – zelator Jan Nadolny, z-ca Kazimierz Zdanowicz
 3. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – zelator Marta Nadolna, z-ca Maria Huszcza
 4. Matki Bożej Ostrobramskiej – zelator Teresa Kacprzak (te.897415005), z-ca Zofia Paładyna
 5. Matki Bożej Licheńskiej – zelator Lucyna Ciskowska, z-ca Teresa Werner
 6. Świętego Józefa -  zelator Teresa Szmigiel, z-ca Krystyna Gołaszewska
 7. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej - zelator Teresa Bruderek, z-ca Halina Krysiak
 8. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - zelator Zofia Kołodziej (Wierzbowo)
 9. Pana Jezusa Miłosiernego - zelator Małgorzata Bałdyga (Krzywe)
 10. Róża do Krwi Chrystusa - zelator Zofia Bałdyga (Krzywe)
  

Członkowie Róż Żywego Różańca zobowiązują się do:

- odmawiania codziennie jednego dziesiątka różańca,

- udziału w comiesięcznej zmianie tajemnic,

- częste przystępowanie do sakramentu Pokuty i Eucharystii,

- uczestniczenie w uroczystościach i świętach ku czci Matki Bożej.

 

Mają przywilej zyskania odpustu zupełnego w:

- dniu przystąpienia do Róży Żywego Różańca,

- Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 drudnia),

- Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),

- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca),

- Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego,

- Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),

- Święto Królowej Różańca Świętego (7 Października),

- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).

 

piątek, 26 wrzesień 2014 11:57

Msze św. w kaplicy w Krzywem

Msza Święta w każdą niedzielę o godz. 1030.

W każdy I piątek miesiąca o godz. 1900.

piątek, 26 wrzesień 2014 11:17

Przygotowanie do sakramentów

Sakrament Chrztu Świętego 

 

Udzielany jest w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1030. Spotkanie z rodzicami i chrzestnymi ma miejsce w przeddzień chrztu – w sobotę po Mszy św. wieczornej.

 

Odpowiednio wcześniej należy dostarczyć potrzebne dokumenty:

1.  Metryka urodzenia dziecka z USC.

2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.

3. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii w których mieszkają, że mogą zostać chrzestnymi.

4. Potwierdzenie spowiedzi św. rodziców i chrzestnych.

5. W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie ks. proboszcza miejsca. zamieszkania rodziców na chrzest dziecka poza swoją parafią.

 

  I Komunia święta 

 

Zgłoszenie dziecka do I Komunii św. dokonują rodzice księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu Pokuty i Eucharystii do 30 września. Spotkania przygotowawcze do przyjęcia tych sakramentów, trwają od października do maja następnego roku. Odbywają się one w każdą trzecią niedzielę miesiąca przez uczestniczenie Dzieci wraz z Rodzicami we Mszy św. o godz. 1200 i  katechezie po jej zakończeniu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu św.
 2. Dla dzieci spoza naszej parafii zgoda własnego księdza Proboszcza.
  Sakrament Bierzmowania 

 

Wszystkim zainteresowanym informacji udziela opiekun przygotowujący do Bierzmowania -

                                               ks. Łukasz Stachura

 

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu rozpoczyna się we wrześniu i trwa do maja następnego roku. Kandydaci to uczniowie klas III gimnazjum oraz wszyscy starsi, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu Bierzmowania.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu św.
 2. Zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.
 3. Dla kandydatów spoza naszej parafii zgoda własnego księdza Proboszcza.
  Sakrament Małżeństwa 

 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Małżeństwa rozpoczyna się od przeżycia rekolekcji dla narzeczonych tzw. „kursu przedmałżeńskiego”. Wymagane jest uczestniczenie w 10-ciu spotkaniach, które mają miejsce w Wielkim Poście i obejmują uczestniczenie we Mszy św. i katechezie po jej zakończeniu. Terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu św. (ważne 6 miesięcy - licząc do dnia ślubu).
 2. Data przystąpienia do I Komunii św.
 3. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie Bierzmowania.
 4. Świadectwo religii z ostatniej klasy ukończonej szkoły.
 5. Zaświadczenie o uczestniczeniu w tzw. „kursie przedmałżeńskim”.
 6. Poświadczenie wizyt w poradni małżeńskiej.
 7. Poświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były wygłaszane poza naszą parafią).
 8. Poświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych.
 9. Dowód Osobisty.
 10. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy). (Uwaga! Ważne jest tylko trzy miesiące).
 11. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o związku cywilnym, jeżeli taki został już zawarty.
 12. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
  Sakrament Chorych 

 

Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się w każdą I sobotę miesiąca od godz. 830. A w razie niebezpieczeństwa śmierci śpieszymy na każde wezwanie.

 

 

  Pamiętaj, że pełne uczestnictwo w uroczystościach i Mszy Świętej związane jest z przystąpieniem przez Ciebie do Sakramentu Pokuty i Pojednania i przyjęciem Komunii Świętej!
Strona 59 z 59

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete