EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Aktualności

No result.
Henryk MS

Henryk MS

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.


Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu
do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję
o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.


Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.


1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.


2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.


3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

piątek, 28 luty 2020 10:48

Pielgrzymki do Rzymu

Propozycja z biura w Olsztynie

oraz propozycja z biura Egeria z Lublina

Rzym pielgrzRzym pielgrz2

sobota, 22 luty 2020 16:01

VI Niedziela Zwykła

VI Niedziela Zwykła
Ogłoszenia parafialne .16,02. 2020.

 

 

1. Dzisiaj z racji trzeciej niedzieli miesiąca po Mszy św. o godzinie 10,30 będzie adoracja wynagradzająca za nasze grzechy.
2. W środę 19 lutego zapraszamy członków i sympatyków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej na Mszę św. o godzinie 18.00 i spotkanie w domu parafialnym.
3. Kwesta do puszek w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na utrzymanie czystości w naszym kościele. Za wasze ofiary składamy serdeczne podziękowania.
4. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu:
W sobotę święto katedry św. Piotra apostoła
Czytajmy prasę Katolicką. W najnowszym Gościu Niedzielnym możemy przeczytać o współczesnym problemie handlu ludźmi

niedziela, 09 luty 2020 08:02

V Niedziela Zwykła

 1. V Niedziela Zwykła

  Ogłoszenia parafialne .09,02. 2020.

 2. W poniedziałek Msza św. o godz.18.00 będzie z udziałem wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Po Mszy św. wspólnota zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie.
 3. We wtorek zapraszamy osoby starsze i chore na dodatkową Mszę św. o godzinie 10.30 podczas której będzie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych .
 4. Katechezy przedmałżeńskie rozpoczną się za dwa tygodnie w sobotę Mszą św. o godzinie 18.00 i będą kontynuowane przez kolejne soboty.
 5. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych czwartek godz. 18.45 sala kinowa domu zakonnego. Temat: Przekazywanie Objawienia Bożego. Zapytamy czym jest tradycja, kiedy papież jest nieomylny, czym jest depozyt wiary i co to są dogmaty.
 6. 7 czerwca w Warszawie na Mszy św. o godzinie 12.00 zostanie ogłoszony błogosławionym Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński. Żeby móc uczestniczyć w tym wydarzeniu trzeba odpowiednio wcześniej zarezerwować bilety i parkingi. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w zakrystii w ciągu następnego tygodnia.
 7. W maju planujemy pielgrzymkę samolotową do Włoch aby uczestniczyć w obchodach setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. oraz przy okazji zobaczyć ciekawe miejsca we Włoszech. Zainteresowanych prosimy o kontakt w zakrystii.
 8. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę w kopertach przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Zebrano 6840 zł.
 9. Kwesta w tą niedzielę i w następną jest przeznaczona na obłożenie cokołu naszego kościoła. Do tej pory na ten cel mamy zebrane 27.053 zł.
 10. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu:

W poniedziałek św. Scholastyki dziewicy

We wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i światowy Dzień Chorego

W piątek św. Cyryla i Metodego patronów Europy

Czytajmy prasę Katolicką. W najnowszym Gościu Niedzielnym możemy przeczytać o wirusie z Chin oraz dlaczego parafie w naszej diecezji zmieniły nazwy.

piątek, 31 styczeń 2020 23:21

Wystawa szopek

Szopki wykonane przez rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. były wystawione w naszym kościele przez ostatni miesiąc. 30 stycznia zebrała się komisja w składzie  Mirosława Krakowska, Arkadiusz Jaskuła, Helena Zapała, Bożena i Sławomir Gruchała, aby ocenić i wybrać jedną szopkę, która najbardziej wypełniła zadanie postawione rodzicom i dzieciom. Zadanie było trudne nie tylko dla rodziców i dzieci,  ale także dla samej komisji, ponieważ zgodnie stwierdzono, że wszystkie szopki zasługują na uznanie i docenienie wkładu pracy i pomysłowości. W wielu było widać autentyczne zaangażowanie dzieci, Doceniono użycie różnorodnych materiałów i pomysłowość w ich wykorzystaniu. Zachwyca precyzja wykonania figurek z modeliny, a także z materiału, z tektury,  z kamieni oraz wykonanie  elementów samej szopki z wykorzystaniem drewna, papieru, siana. Każda szopka, w której widać było, że jest zrobiona przez domowników,  wymagała wiele czasu i pracy rodziców. Wybór był trudny i niejednomyślny, ale ostatecznie zdecydowano się dać pierwsze miejsce szopce oznaczonej dużą gwiazdą. ponieważ była ona, w ocenie komisji,  najbardziej oryginalna w wyborze zastosowanych bardzo naturalnych materiałów,(deska, patyki siano, malowane kamienie) i nakładzie pracy.

Wszystkim dzieciom i rodzicom gratulujemy podjęcia się tego trudnego zadania. Wszystkim należą się podziękowania za udział w poznawaniu tajemnic Narodzenia naszego Pana Jezusa, który stał się człowiekiem.

szopka22020

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete