EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Kwi 16, 2022

Zmartwychwstanie Pańskie

ZMARTWYCHWSTANIE       PAŃSKIE

Ogłoszenia parafialne 17.04.2022.

www.mragowo.saletyni.pl

tel. 780 039 258

  1. Jutro, Poniedziałek Wielkanocny, porządek Mszy św. jest następujący: godz. 800, 1030, 1200, nie będzie Mszy św. o godz. 1800. W kaplicach dojazdowych – Wierzbowo – godz. 900; Krzywe – 1030.
  2. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego – Niedziela Odpustu Parafialnego. Suma odpustowa - o godz. 1030, którą będzie celebrował i wygłosi Słowo Boże Józef Piela MS. Po Mszy św. będzie procesja eucharystyczna (prosimy przygotować feretrony, figury, baldachim). Nie będzie Mszy św. o godz. 1200. O godz. 1500 będzie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia prowadzone przez Wspólnotę Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich na tę Godzinę Miłosierdzia
  3. W Niedzielę Miłosierdzia, ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na Caritas.
  4. W środę 20 kwietnia Msza św. wieczorna z udziałem Wspólnoty Rodziny Saletyńskiej. Po Mszy świętej spotkanie w domu parafialnym.
  5. Ofiary na sprzątanie naszego kościoła będą zbierane w następną niedzielę czyli 24 kwietnia.
  6. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli i przygotowali godne uświęcenie Triduum Paschalnego. Dziękujemy scholii pod kierownictwem pani Justyny Zapała. Jej mamie pani Helenie i bratu Rafałowi za przygotowanie dekoracji Ołtarza adoracji i Grobu pańskiego, i kwiaty,   Stanisławowi i  służbie liturgicznej młodszej i starszej; Dziękujemy tym, którzy adorowali Chrystusa, składali ofiary oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do głębszego przeżywania Triduum Paschalnego.
  7. Jesteśmy wdzięczni za waszą życzliwość i życzenia składane osobiście albo na odległość. Chcemy odwzajemnić życzenia, których fundamentem jest radość ze spotkania z Bogiem, czy to w sakramencie Spowiedzi, czy w Komunii św. Niech Chrystus, który przynosi nam życie wieczne rozdaje hojnie Wam wszystkim dary doczesne, radości, pokoju, zaufania i miłości Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wiary i ufności w :Boga, który nas kocha i błogosławi. Szczęść Boże! Alleluja!

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete