EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Mar 19, 2022

III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne 20. 03. 2022.

www.mragowo.saletyni.pl

tel. 780 039 258

  1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Droga krzyżowa w piątki o godzinie 17.15. Gorzkie żale w niedzielę o godzinie 17.15
  2. Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 10.30 będzie adoracja wynagradzająca za nasze grzechy.
  3. Za dwa tygodnie rozpoczniemy Wielkopostne Rekolekcje w naszej parafii. Poprowadzi je ks. Artur Winiarek MSF z Poznania.
  4. Otrzymaliśmy kartony na Paczkę dla Ukrainy. Do kartonu jest dołączona ulotka z listą produktów  i środków higieny, które można ofiarować uchodźcom z Ukrainy.  Paczki mogą być skompletowane także przez grupę parafian. W naszym domu przebywa obecnie 6 osób z Ukrainy, w tym dwójka dzieci. Módlmy się o zaprzestanie wojny w Ukrainie.
  5. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego. Jest to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Takie zobowiązanie będzie można podjąć uroczyście podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.
  6. Dzisiejsza kwesta jest przeznaczona na inwestycje w naszej parafii. W przyszłą niedzielę kwesta do puszek będzie przeznaczona na utrzymanie czystości w naszym kościele.

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete