EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Maj 16, 2020

VI Niedziela Wielkanocna

VI Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne .17,05. 2020.

www.mragowo.saletyni.pl

  1. Od dzisiaj w naszym kościele może uczestniczyć w Mszach św. i nabożeństwach 75 osób. Większa ilość osób niech nas nie łudzi, że nie musimy zachowywać dotychczasowych środków ostrożności, a więc dezynfekcji rąk, odstępu od następnej osoby i zakrywania nosa i ust. Do tej pory w Mszach św. w sobotę o 18.00 i w niedzielę o godzinie 18.00 nigdy nie uczestniczyło więcej niż trzydzieści osób, dlatego prosimy o rozważenie, czy nie zmienić swoich zwyczajów odnośnie do uczestnictwa we Mszy św.
  2. Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 10.30 będzie nabożeństwo wynagradzające.
  3. Członków i sympatyków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej zapraszamy na Mszę św. w środę 20 maja i na spotkanie po Mszy św., które odbędzie się w kościele.
  4. Za dwa tygodnie 29 maja, odbędzie się Sakrament Bierzmowania w naszym kościele, z podziałem na dwie grupy. Kandydatów do Bierzmowania,  ich rodziców, oraz osoby, które chcą uczestniczyć w tej uroczystości prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat na naszej stronie internetowej.
  5. We wtorek, 19 maja, w kościele o godzinie 16.00 będzie spotkanie z bierzmowanymi, w czwartek 21 maja o godzinie 16.00 będzie egzamin przed sakramentem bierzmowania, a w czwartek 28 maja, też o godzinie 16.00, spowiedź przed uroczystością dla kandydatów i rodziców.
  6. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy na spotkanie w niedzielę 24 maja po Mszy św. o godzinie 12.00. Prosimy, żeby w miarę możliwości był obecny jeden rodzic.
  7. Za nową chrzcielnicę zamontowaną w naszym kościele powinniśmy jeszcze zapłacić 3500 zł. Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
  8. Prenumeratorzy Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej mogą odebrać w zakrystii nowy numer czasopisma.
  9. Czytajmy prasę katolicką, w najnowszym Gościu Niedzielnym możemy przeczytać wiele interesujących artykułów o św. Janie Pawle II i jego rodzinie.
  10. Za dwa tygodnie, w sobotę 30 maja po Mszy św. o godzinie 18,00 zapraszamy na czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha św. Czuwanie poprowadzi wspólnota odnowy w Duchu św.

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete