EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00 (19.00 w lipcu i sierpniu)
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 (19 w lipcu i sierpniu)
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
KOMUNIKATArcybiskupa Metropolity Warmińskiegodotyczący Uroczystości Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2020 roku   Drodzy Duszpasterze, Bracia i Siostry w Chrystusie…
8 września 2020 roku rozpoczynają się Ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje przygotowane przez Fundację Tota Tua oraz "Miłujcie się!". Projekt jednoczy różne…
W tym roku przypada 30 lat od powstania naszej parafii. To niewiele w historii naszego kraju, naszego miasta, może nawet…
W naszej parafi młodzież przez trzy dni przeżywała XXXIII Saletyńskie Spotkanie Młodych. Z racji pandemii zostało ono zorganizowane online z…
REGULAMIN 37. WARMIŃSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ Organizatorem Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej jest Kuria Metropolitarna Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą przy…
Msza św. w kościele Matki Bożej Saletyńśkiej w Mrągowie 
Środkowa Ukraina Krzywy Róg  (Кривий Ріг) Od kilku lat Księża Misjonarze Saletyni, którzy prowadzą jedyną parafię rzymskokatolicką w Krzywym Rogu,…
Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnych Mszach Świętych   Uwzględniając aktualne zarządzenia władz państwowych…
Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 29 maja (piątek) w dwóch turach, pierwsza o 16,30, druga o 19,00. Podział na…
Msza św. w kościele Matki Bożej Saletyńśkiej w Mrągowie 
Wszystkich kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w tym roku prosimy o kontakt z ks. Łukaszem Stachurą MS. 

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete