EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Relacja fotograficzna - rekolekcje z o.Józefem Witko OFM

 

W dniach 10.06 -12.06 2022 w naszj parafii odbyły się rekolekcje "Wyprowadź mój lud z Egiptu (Wj 3,10) prowadzone przez o.Józefa Witko OFM i muzycznie zespół "Powołani by wielbić" z Białegostoku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom! Bogu niech będą dzięki za owoce tego czasu!

zdjęcia ze strony  Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Światło Miłosierdzia"

 

444

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete