EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

ZMARTWYCHWSTANIE

Drodzy Parafianie i przyjaciele Parafii.

Chrystus pokonał śmierć zmartwychwstając z grobu. Wielu chciało żeby w nim pozostał, wielu nie wierzyło, że On naprawdę wrócił do życia i teraz żyje w swoim Kościele. On zmartwychwstał nie dla swojej chwały, ale dla każdego, kto w Niego uwierzy. Jezus  pozwala nam zwyciężać śmierć i mieć w sobie życie wieczne. Dlatego dzisiaj „Radujmy się, radujmy się bracia,  Jeśli dzisiaj się miłujemy, To dlatego, że On zmartwychwstał.” Życzymy Wam wszystkim zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią, którego widocznym znakiem jest radość w Panu. Przeżywajmy te święta w radości!

Misjonarze Saletyni Mrągowo

264

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete