EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Konkurs Szopek 2022

Zapraszamy do konkursu szopek wykonanych przez dzieci lub dorosłych własnoręcznie. Przygotowanie szopki jest częścią naszego przygotowania do radości Świąt Bożego Narodzenia w każdym domu. Dlatego zbudowanie szopki powinno być zakończone przed 24 grudnia.


Szopka może być dowolnie rozbudowana w domu, natomiast ze względu na przewidywany udział w konkursie około 50 szopek musimy ograniczyć ich wymiary.

Szopka powinna być wykonana własnoręcznie z dostępnych w domu materiałów i przymocowana na sztywnej podstawie której wymiary nie powinny przekraczać kartki papieru A4 (21cm x 29.7cm). W konkursie nie mogą brać udziału szopki zakupione w sklepie, lub wykonane przez rzemieślników zajmujących się profesjonalnie sztuką religijną lub ludową.

Zachęcamy do samodzielnego wykonywania postaci i części szopki.

Poszczególne postaci i elementy szopki powinny przymocowane do podstawy, tak aby możliwe było przeniesienie tej szopki bez jej zniszczenia.

Szopka stanowi własność autora, który ją wykonał i po konkursie powinien ją zabrać do domu. Szopki nie będą poświęcane, aby można było ją rozebrać po okresie Bożego Narodzenia.

Konkurs rozpocznie się 16 stycznia 2022 r. od wystawy w kościele. Autor szopki powinien przygotować  jakiś graficzny znak (bez używania inicjałów imienia i nazwiska), którym będzie oznaczona szopka, oraz oznaczona tym samym znakiem, zaklejona koperta, w której zostaną umieszczone dane wykonawcy.

178

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete