EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Sakrament Bierzmowania

ks. Biskup Janusz Ostrowski ks. Biskup Janusz Ostrowski

Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 29 maja (piątek) w dwóch turach,

pierwsza o 16,30, druga o 19,00. Podział na grupy podam na spotkaniu.

 

19 maja (wtorek) Spotkanie z bierzmowanymi w kościele o godz 16,00, rodzice będą zbierać po fundusze na wydatki związane z uroczystością.

21 maja (czwartek) Egzamin dopuszczający do przyjęcia sakramentu o godz 16.00 w kościele.

28 maja (czwartek) Spowiedz obowiązkowa dla kandydatów do bierzmowania ich rodziców i świadków od godz 16.00

 

Sprawy formalne;

zdecyduj się na imię które chcesz przyjąć na bierzmowaniu, (świętego)
Jeżeli ktoś nie dostarczył wymaganych dokumentów, to jest to ostatni moment na to
W kościele obowiązkowa maseczka i dezynfekcja dłoni
Komunia św. Będzie udzielana na rękę, wytłumaczę na spotkaniu
Potrzebne są osoby do pierwszego czytania, modlitwy wiernych, może psalmu
Nauczyć się tekstu hymnu do Ducha św. jest na okładce katechizmu
Nauczyć się na pamięć dialogu z katechizmu str 34 ,,Pragniemy aby Duch Święty . . .
Na egzaminie i ceremonii sakramentu obowiązuje strój galowy
Na każdej turze rodzice będą czytać prośbę o bierzmowanie, mile widziani chętni

ks. Łukasz Stachura MS

396

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete