EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Parafia w dobie pandemii


W tym czasie, kiedy musimy pozostawać w domu ze względu na wirusa, wasi duszpasterze mają więcej czasu na osobistą modlitwę i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Naszą brewiarzową modlitwę Jutrzni, o godzinie 7.30 którą odmawialiśmy d tej pory w kaplicy domowej przenieśliśmy na ten czas do kościoła.

Wieczorem w pustym kościele modlimy się o godzinie 20.30 wspólne Różaniec w intencji parafii i wszystkich dotkniętych epidemią.

Adorujemy Najświętszy Sakrament na zmianę w godzinach od 8.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00 a także spowiadamy tych, którzy w tym czasie o to poproszą. Odprawiamy wszystkie zamówione intencje w godzinach wyznaczonych. Kto chce, może w domu łączyć się w modlitwie z nami. Dla wszystkich parafian i przyjaciół parafii prosimy o opiekę Matki Bożej Saletyńskiej.

Epidemia modlitwa2

583

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete