EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Wieczór Uwielbienia

Zapraszamy wszystkich na Wieczór Uwielbienia, który będzie dla nas modlitewnym czuwaniem i oczekiwaniem na Zesłanie Ducha Świętego.

Wspólne czuwanie będzie miało miejsce 8 czerwca (sobota) 2019 r. Rozpoczniemy o godz. 18 wspólną Eucharystia. Po niej będzie modlitwa, w której będziemy wołać od nowe wylanie Ducha Świętego, aby On nas rozpalił, umocnił i prowadził w życiu i w posłudze.

619

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete