EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Rekolekcje Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej

W dniach od 9 do 12 maja grupa ARS oraz sympatyków z Mrągowa wyruszyła już po raz trzeci na coroczne rekolekcje do Dębowca.

Było nas 18 osób. Po drodze zwiedzaliśmy sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Codziennie słuchaliśmy konferencji duchowych i kończyliśmy dzień apelem Maryjnym na Kalwarii Saletyńśkiej o godzinie 21.00.

Każdy dzień był poświęcony innemu tematowi np.:

9.05 Czwartek - Bracia i siostry w domu Matki.

10.05 Piątek - Pojednanie z Bogiem, z bliźnimi i ze swoją historią. W tym dniu udaliśmy się do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, (opiekę nad nim sprawują Misjonarze Saletyni). W tym dniu adorowaliśmy Pana Jezusa w całonocnej adoracji w ciszy.

11.05 Sobota - Dzień z Maryją Posłanniczką Bożego Miłosierdzia. W tym dniu, oprócz konferencji, śpiewaliśmy dla Maryi w bazylice. Siostra Iwona Józefiak i ks. Kazimierz Wolan, przygrywając na akordeonie animowali śpiew na chwałę Boga.

12,05 Niedziela - Dobry Pasterz prowadzi swoje owce. Po Mszy św. i odmówieniu Różańca trzeba było wracać do Mrągowa.

Konferencje głosił nam ks. Bohdan Dutko MS,  który w ujmujący sposób przekazywał Słowo Boże trafiające do serca każdego z nas, W sobotę mówił do  nas ks. Kazimierz Wolan, który mówił nam o Miłosierdziu Bożym.

Opiekowała się nami przez cały czas Iwona Józefiak, OCV, która jest dziewicą konsekrowaną i ma dar dostrzegania każdego, pomimo,, że było nas około 100 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy nas karmili, opiekowali się i przekazywali nam duchowe treści.

Następne rekolekcje odbędą się w drugim tygodniu maja, od 7 do 10 maja 2020 roku. Zapraszamy na nie wszystkich chętnych, zarówno członków ARS-u jak i sympatyków.

Za wszystko dziękujemy, Najświętszej Panience za opiekę a Bogu niech będzie chwała.
Lucyna Ciskowska.

605

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete