EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Rekolekcje Ewangelizacyjne

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Światło Miłosierdzia” zaprasza na

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym.
Rekolekcje skierowane są do tych, którzy:
- przeżywają w swoim sercu jakąś tęsknotę za Bogiem,
- wydaje im się, że Bóg jest daleki, nieznany lub znany za mało,
- stracili sens swego życia lub pogubili się w życiu,
- pragną zbliżyć się do Pana Boga, poczuć Jego Miłość.

Pierwsze spotkanie rozpocznie się 10.02.2019r ( w niedzielę )
Mszą Świętą o godz. 18.00 w parafii Matki Bożej Saletyńskiej
na ul. Słonecznej 1b w Mrągowie.

683

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete