IX Kongres Odnowy w Duchu Świętym

IX Kongres Odnowy w Duchu Świętym Metropolii Warmińskiej 24-25 września 2010

Wytrwajcie we Mnie, a Ja będą trwał w was (J 15,4a)
W dniach 24-25 września w Dobrym Mieście odbył się IX Kongres Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, w którym uczestniczyli członkowie naszej Wspólnoty "Światło Miłosierdzia" a także członkowie Wspólnot z innych parafii i chętni, w sumie ok. 50 osób.

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  PROGRAM:

Piątek 24 września 2010 - Dzień Animatora

10.00 - Powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.30 - Modlitwa uwielbienia

11.00 - Katecheza - "Nie lękaj się, bo Jestem z tobą" - Ks. Kazimierz Dawcewicz

12.00 - Anioł Pański

12.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

13.15 - Przerwa obiadowa

14.30 - Świadectwa

15.00 - Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.30 - Przygotowanie do Eucharystii

15.45 - Eucharystia

17.00 - Praca w grupach

18.00 - Kolacja

19.30 - Spotkanie modlitewne

 

Sobota 25 września 2010 - Dzień otwarty

9.30 - Powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 - Modlitwa uwielbienia

10.30 - Katecheza "Wytrwajcie w miłości Mojej" - Ks. Tadeusz Marcinkowski

11.30 - Świadectwa

12.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

13.15 - Agapa

14.45 - Śpiew

 15.00 - Zanurzenie w Bożym Miłosierdziu - modlitwa za diecezje

15.30 - Eucharystia