Wizytacja kanoniczna naszej parafii

  Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji lub w Jego imieniu. W naszej parafii taka wizytacja odbyła się w niedzielę (05.06.2011r.) w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 
    Z tej okazji gościliśmy w naszej wspólnocie Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego – biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej. Program spotkania z Księdzem Biskupem przewidywał: udział w czterech Mszach św. (9:00 – Wierzbowo, 10:30 – Mrągowo – prezentacja poszczególnych grup i wspólnot naszej parafii, 12:00 – Mrągowo – udzielenie sakramentu Bierzmowania 57-osobowej grupie młodzieży, 16:00 – Krzywe, i wizytację kancelarii).
 
   Wizytacja to szczególny czas dla wspólnoty całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów - przychodzi do małej owczarnii, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.
   Tylko w duchu wiary możemy dostrzec głębokie znaczenie tej wizytacji i tak też chcemy patrzeć na ten czas, i prosić Dobrego Pasterza, aby dotknął nas swoją łaską i odnowił nasze życie.