EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży dziękują Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli wyjazd Młodzieży. Wrócili szczęśliwi i swoją Radość…
Pielgrzymka wyruszy 2 sierpnia 2016 r. po Mszy św. o godz. 7.00 . Zapisy chętnych do pielgrzymowania u ks. Zbigniewa…
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom, które podjęły trud przyjęcia młodych Szwajcarów. Grupa liczyła 49 osób. Przybyli 15 lipca pielgrzymując z Piecek…
W dniach 26-28 maja 2016 roku w naszej parafii odbyły się kolejne rekolekcje dla młodzieży tzw. Beevack modlitewny. Dziękujemy wszystkim…
Zintegrowana baza tekstów papieskich Centrum myśli Jana Pawła II Strona www Centrum Jana Pawła II

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete