EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Święcenia kapłańskie

W sobotę 19.05 siedmiu diakonów Misjonarzy Saletynów w naszej Bazylice przyjęło sakrament święceń kapłańskich z rąk księdza Biskupa Antoniego Dydycza. Neoprezbiterom życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Pięknej Pani z La Salette. 21 czerwca rozpoczną pracę w swoich pierwszych parafiach: ks. Piotr Grudzień MS i ks. Dawid Kucaba MS – w Warszawie, ks. Marek Koziełło MS – w Gdańsku-Sobieszewie, ks. Marcin Madej MS – w Trzciance, ks. Tomasz Pękała MS – w Olsztynie, ks. Ivan Strogush MS – w Busku (Ukraina) i ks. Michał Tracz MS w Brajłowie (Ukraina).

https://www.youtube.com/watch?v=I_vrenqfpiY&t=192s

 Msza święta Prymicyjna ks.Marka Koziełło MS w dniu  28.05.2018 w naszej parafii:

 

 

 

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete