Światowy Dzień Modlitw o Powołania

IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza - 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

 

 „Zaufanie w obliczu inicjatywy Boga i odpowiedź człowieka”. Taki temat proponuje Papież do refleksji na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

 

 

   Modlitwa, aby Pan posłał robotników na żniwo swoje, do której Chrystus wzywa Kościół, „powinna być nieustanna i pełna zaufania” – pisze Benedykt XVI. Choć „w niektórych częściach naszego globu odnotowujemy niepokojący brak kapłanów”, to wspiera nas „niezawodna pewność”, że Bóg prowadzi swój Kościół – zwraca uwagę Papież. – Potrzeba naszej modlitwy, by cały Lud Boży wzrastał w ufności wobec Boga, że nigdy nie przestanie powoływać ludzi do szczególnej współpracy z Nim w dziele zbawienia. Ta płynąca z miłości inicjatywa Boga wymaga dobrowolnej odpowiedzi ze strony człowieka. Uczy nas tego Chrystus, który wypełnił całkowicie wolę Bożą dla zbawienia świata. Ten „model «dialogu powołaniowego» między inicjatywą Ojca i pełną ufności odpowiedzią Syna” kapłani mogą kontemplować, sprawując Eucharystię. „Przenikanie się inicjatywy Boga i odpowiedzi człowieka jest obecne również w powołaniu do życia konsekrowanego” – wskazuje Benedykt XVI w orędziu na Dzień Modlitwy o Powołania. Wszystkich powołanych zachęca do ufnego pójścia za głosem Boga. 

 Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI, pamiętajmy  o modlitwie w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, szczególnie z naszej parafii.

 

2 maja 2009 r.