Wieczór Miłosierdzia

Katolicka Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa w Mrągowie, serdecznie zaprasza wszystkich na WIECZÓR MIŁOSIERDZIA !

Przeżywając obecnie w Kościele Rok Miłosierdzia, mamy tą wielką łaskę, aby to miłosierdzie zgłębiać i odkrywać, a w szczególności, tego Miłosierdzia doświadczyć. Dlatego idąc za głosem Kościoła, pragniemy z tego bogactwa korzystać. Nie chcemy tego jednak czynić sami, ale we wspólnocie braci i sióstr, których serca na to miłosierdzie są otwarte.

Dlatego pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich, "którzy są daleko i którzy są blisko", na WIECZÓR MIŁOSIERDZIA, aby razem uwielbiać Boże Miłosierdzie, ale również o Miłosierdzie z wiarą wołać, dla nas i dla tych, którzy tego miłosierdzia dzisiaj mocno potrzebują. To miłosierdzie wypływa dla nas szczególnie w Sakramencie Eucharystii i w Sakramencie Pokuty, z których będziemy mogli skorzystać, aby mieć wolność i pokój. Pragniemy również to Miłosierdzie wychwalać we wspólnej modlitwie uwielbienia, wierząc, że Bóg okaże swoje miłosierdzie w naszych chorobach, cierpieniach, w tym co jest naszym zniewoleniem, grzechem. Otwórzmy więc z ufnością swoje serce i swoje życie na ten dar Bożej łaski i odpowiedzmy na to zaproszenie swoim przyjściem i zapraszajmy swoich bliskich, znajomych.

Te WIECZORY MIŁOSIERDZIA, będziemy przeżywać w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w Parafii MB Saletyńskiej w Mrągowie, ul. Słoneczna 1b.

Pierwsze spotkanie będzie 22. 02. 2016 roku; godz. 18.00.

Chciejmy wszyscy przejść przez bramy Bożego Miłosierdzia i doświadczać Mocy Boga, który jest Miłosierny.